• Rozkład dnia

  • RAMOWY PLAN DNIA
   7:00 - 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne
   8:00 - 8:30 zabawy powitalne, zabawy ruchowe
   8:30 - 9:00 przygotowanie do śniadania
   9:00 - 9:30 śniadanie
   9:30 - 10:15 zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe (j. angielski)
   10:15 - 11:00 spacery, zabawy na przedszkolnym placu zabaw
   11:00 - 11:30 przygotowanie do obiadu
   11:30 - 12:00 obiad
   12:00 - 12:30 odpoczynek po obiedzie, zabawy swobodne, czytanie literatury dziecięcej
   12:30 - 13:00 zabawy muzyczne, ruchowe, utrwalanie wiadomości
   13:00 - 16:00 zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe według planu